Zoeken in een Archief

Ik zoek voor u gegevens over uw familiegeschiedenis in kerkboeken en andere genealogische bronnen. Mijn speciaalgebied   is “Westfalen”.

De bronnen worden door mij wetenschappelijk geëvalueerd  en getranskribeerd(dat betekent: in een voor u leesbare vorm  gebracht). Vaak zijn kopieën van de betreffende bron mogelijk en worden meegeleverd.

Voor onderzoeken in de katholieke kerkboeken van het aarstbisdom Paderborn en Münster let u op mijn speciale aanbiedingen.

Zoekresultaat

De zoekresultaten kunnen naar uw idee verder worden uitgewerkt. In ieder geval krijgt u de afschriften van de bronnen en de nodige verklaringen erbij. Natuurlijk kan ik u de gewonnenen gegevens ook nog als gedcom-file ter vervoeging stellen.