Op deze pagina wil ik me persoonlijk voorstellen.


Mijn naam is: Manfred Köllner

Ik ben 49 jaar, geboren, opgroeid en nog steeds wonend in Westfalen.
Interesse voor de geschiedenis en genealogie heb ik van mijn vader. Van hem kreeg ik mijn eerste stamboom.


Mijn Studie in Geschiedenis

Deze historische interesse bracht mij ertoe, naast mijn oorpronkelijk werk (sociaal werker) geschiedenis te studeren. Ik ben  met deze studie aan de GH Paderborn begonnen. Later wisselde ik naar  de “Fernuniversität” in Hagen.

Daar ben ik als “Bachelor of Art” afgestudeerd  in o.a. de vakken Geschiedenis (hoofdvak), Rechtswetenschappen en Pedagogiek (bijvak) met de cijfers “heel goed”.

Tijdens mijn studie was het voor mij belangrijk met de originele bronnen te werken. Daardoor leerde ik al snel  het archiefwerk en heb daarbij ook het lezen van de oude geschriften geleerd.

Professionele Genealoog

Sinds  ongeveer 10 jaar ben ik intensief bezig met stamboomonderzoek.

Daarnaast heb ik heel veel interesse in de geschiedenis van Westfalen. Ondertussen  heb ik van mijn interesse in genealogie en stamboomonderzoek mijn beroep gemaakt.    Als professionele genealoog ben ik aangesloten bij  de “Vereniging Duitssprekende Professionele Genealogen” (Association of German Speaking Professional Genealogist) en verplicht ik mij tot de  richtlijnen van deze vereniging.

Ik hoop dat ik u van dienst mag zijn.