Komen uw voorouders uit Westfalen in Duitsland?

En wilt U meer over uw voorouders weten?

Als professionele genealoog sta ik u graag ter beschikking. Mijn specialiteit  hierbij is Westfalen. Ik bezoek regelmatig de kerkboekarchieven in Paderborn, Münster en Bielefeld, evenals het staatsarchief in Detmold en Münster. Ik zoek voor u in alle voor stamboomonderzoek relevante archieven van Westfalen. Voor onderzoekingen buiten dit bereik, werk ik nog samen  met de “ Vereniging Duitssprekende Beroepsgenealogen” (Association of German Speaking Professional Genealogists), een competente partner.

Misschien bezit u nog dingen uit de geschiedenis van uw vooroudersuit Westfalen (bv. brieven) en u kunt ze niet lezen, omdat ze in  het oudduits schrift geschreven zijn.     Graag schrijf ik de tekst voor u opnieuw in een  voor u leesbaar schrift.